Leaderboard

The World Pro/Am Dancesport Series is a network of over 90 Dancesport events held throughout North America that promotes their events with a highly desired reward system.

2020 Fordney Youth Series Scores

Scores as of Arnold Youth Dancesport Classic - JR Grand Slam

East - Standard PT1

World RankingNameTotal Points
1Mingioni, Max & Estrina, Zoe60
2Khelmer, Brian & Sherman, Emma50
3Simakov, Alexander & Gao, Ruoxuan25
4Liu, Brian & Gorokhov, Lily15
5Badalbayev, Daniel & Fingerman, Ella13
6Zeiring, Max & Kozoubei, Lucille10
7Ziering, Max & Kozoubei, Lucille10
8Meyerovich, Daveed & Sherman, Emma9

East - Standard PT2

World RankingNameTotal Points
1Kolmykov, Leo & Andreyev, Daria80
2Uzalp, Deniz & Storchevaya, Katya51
3Heyman, Leonardo & Kostanyan, Miya49
4Zakirzyanov, Kirill & Snitko, Valerie49
5Raksin, Arye & Mishuris, Simone20
6Simakov, Alexander & Gao, Ruoxuan20
7Khelmer, Samuel & Guzman, Alisa16
8Chang, Yuyang & Collins, Rebecca9
9Yankelevich, Tom & Folmer, Victoria9
10Badalbayev, Ilyah & Rabinovich, Ariana5
11Ware, Atticus & English, Sopheanna5

East - Standard J1

World RankingNameTotal Points
1Dorfman, Samuel & Rakov, Avita31
2Shtern, Daniel & Ayzerov, Avital30
3Chin, Maxwell & Stein, Margarita20
4Martynovych, Kostiantyn & Tarashchenko, Viktoriia15
5Smyrnov, Oleksii & Pernerovska, Valeriia15
6Kashkevych, Eric & Bogutskiy, Anna9
7Raksin, Arye & Mishuris, Simone8
8Evstigneev, Daniel & Gazarova, Narine4

East - Standard J2

World RankingNameTotal Points
1Bleykhman, Nickolas & Joly, Alissa80
2Kuznetsov, Eric & Feldman, Isabelle51
3Chin, Maxwell & Stein, Margarita35
4Budagovskiy, Kirill & Martirossian, Ani34
5Goncharov, Aleksiy & Shyvilka, Hanna28
6Kaczmarski, Michael & Ludwiszewski, Veronika28
7Affonso, Christopher & Hatleberg, Holly20
8Rome, Mark & Zhukova, Olga13
9Kuznetsov, Nick & Grijuc, Denisse10

East - Standard YA

World RankingNameTotal Points
1Radionov, Sam & Kouznetsov, Sophia145
2Ginzburg, Joshua & Elkin, Sophia60
3Matusovskiy, Matthew & Klavansky, Nicole51
4Pidhoretskyy, Vadym & Srulevich, Abigail40
5May, Michael & English, Pallany25
6Smits, Kristers & Shlimovich, Elizabeth25
7Potagal, Michael & Potagal, Margaret24
8Medvid, Roman & Antonov, Veronica21
9Smits, Kristers & Shilimovich, Elizabeth20
10Zoladkiewicz, Matthew & Grigalinovica-Leja, Elizabete14
11Billian, Dimitri & Lavko, Britany4

  Back to Previous Page